«ی.ر» با قرار وثیقه سنگین در بازداشت/وزیر نفت اگر اطلاعاتی دارد به دستگاه قضایی ارائه کند

چرا وزیر ورزش به استقبال طلایی طلسم شکن نرفت؟
خدمت
خبرگزاری فارس - ۷ شهریور ۱۳۹۵

سخنگوی قوه قضاییه درباره اینکه در مورد قراردادهای نفتی جدید یا قدیمی از سوی وزارت اطلاعات به قوه قضاییه گزارشی ارجاع شده است، یا نه، گفت: هنوز مطلبی به دستگاه قضا ارسال نشده اما در صورتی که وزیر نفت اطلاعاتی دارد ارائه کند

منابع خبر