بازهم کنفرانس وحدت مذاهب اسلام در تهران٬ محمد علی مهرآسا

بازهم کنفرانس وحدت مذاهب اسلام در تهران! - محمدعلی مهرآسا
اخبار روز
گویا - ۱۹ دی ۱۳۹۳

بازهم کنفرانس وحدت مذاهب اسلام در تهران٬ محمد علی مهرآسا »
» نسخه قابل چاپ
» ارسال به بالاترین
» ارسال به فیس بوک »

اعضای دولت آقای روحانی دوباره از تمام کشورهای جهان هرکس را به عنوان مسلمانِ مطرح در آن جوامع می شناخته اند - اعم از سنی و شیعه - به تهران دعوت کرده اند تا کنفرانس وحدت مذاهب را همانند سالهای پیش تکرار و برقرار کنند. البته درمیان این ۱۹۴ کشور کره زمین، تنها مفتخورهای ۶۱ کشور پاسخ مثبت داده و دعوت را پذیرفته اند و برای خوردن چلو کباب و خوابیدن در تختهای هتلهای هیلتون و شرایتون رنج سفر را تحمل فرموده اند. اما عجیب این است که در هر کشور حتا اگر یک نفر شیعه پیدا شده است، به این کنفرانس دعوت شده تا تعداد مدعوین شیعی و سنی برابر باشند. این در حالی است که نسبت شیعه و سنی درجهان 8% به 92% است. اما از نظر سران تشیع ایران، این اختلاف فراوان اهمیت ندارد و تنها باید سالن را از مدعوینی پرکرد که بارها دیده ایم بعد از خوردن چلو کباب ظهر، همه در روی صندلیهایشان به خوابی عمیق فرو می روند و تنها سخنران جلسه است که بیدار است و لیچار می بافد.

سالهاست حکومت اسلامی ایران هر سال این کنفرانس را تشکیل می دهد و هزینه ای گزاف بر روی دوش ملت می گذارد؛ و قدرتی خدا علیرغم این گونه جلسات و آن همه سخنان در ظاهر فریبنده و درواقع بی ارزش، میزان کینه و دشمنی پیروان این دو آئین نسبت به هم، مرتب بیشتر می شود و حاصلش پیدایش دسته های «القاعده و طالبان و داعش» و دیگر دسته های تندرو سنی از یک سو، و حمله ی متعصبان شیعی و سنی در پاکستان و افغانستان و عراق به اجتماعات همدیگر و کشتار از دو طرف از دیگر سو است.

"البته درمیان این ۱۹۴ کشور کره زمین، تنها مفتخورهای ۶۱ کشور پاسخ مثبت داده و دعوت را پذیرفته اند و برای خوردن چلو کباب و خوابیدن در تختهای هتلهای هیلتون و شرایتون رنج سفر را تحمل فرموده اند"

این نوع کنفرانسها هیچ تأثیری در میزان نفرت و عداوت پیروان دو آئین سنی و شیعه نسبت به هم نداشته و این دو فرقه، همچنان خصم جانی همدیگرند. زیرا اختلافشان بنیادی است و جنبه ظاهری ندارد. اختلاف شیعه و سنی در فروع دین مانند نماز و روزه و حج نیست که قابل گذشت و شایسته اغماض باشد. عداوت و اختلاف در اصول دین است. زیرا اصول دین سنیها سه مقوله« توحید، نبوت، معاد» است؛ و اصول دین شیعیان پنج مقوله «توحید، نبوت، امامت، معاد و عدل» است.

امامت از نظر مذهب شیعی درست شبیه نبوت است و اگر کسی آن را نپذیرد، مسلمان محسوب نمی شود؛ زیرا از اصول دینشان است. پس سنیها از نگاه شیعه، همه کافر و زندیقند. از سوی دیگر سنیها نیز این دو اصل را از فرآورده های قرآن نمی دانند؛ زیرا در کتاب قرآن از آن خبر و اثری نیست. و آنها را بدعتگذاری شیعی در اسلام ارزیابی می کنند. بنابراین اختلاف و تفرق بسیار ریشه دارتر از آن است که با سخنان آخوند حسن روحانی و چند دعوت شده دیگر از میان برود.

"اما عجیب این است که در هر کشور حتا اگر یک نفر شیعه پیدا شده است، به این کنفرانس دعوت شده تا تعداد مدعوین شیعی و سنی برابر باشند"در ضمن به اذان اسلامی که روز نخست توسط بلال حبشی اجرا شده است، دو عبارت «علی ولی الله و حی علی خیر العمل» را افزوده اند که از شاهکارهای شاه اسماعیل صفوی است. همچنین سنی ها تولد محمد را روز دوازده ربیع الاول جشن می گیرند و شیعیان روز هفده ربیع الاول؛ و مسخره تر از آن به روز تولد و مرگ محمد، تولد و مرگ دو نفر از امامان دوازده گانه را اضافه کرده اند تا تنها سرور و عزا برای محمد نباشد و امامت نیز داخل نبوت شود.

آخوند حسن روحانی در سخنرانی اش در این جلسات، گفته است:«باید اسلام رحمانی و معتدل را به دنیا معرفی و در برابر افراط و خشونت ایستادگی کرده و به دنیا بگوئیم که اسلام دین افراط و خشونت نیست، بلکه دین مدارا است...»
این در حالی است که همان روز چهارشنبه در پاریس مسلمانان تروریست به دفتر یک مجله کمدی حمله کرده و با اسلحه گرم دوازده نفر را کشته و چندین نفر را نیز زخمی کرده اند. یعنی این است مدارای اسلامی!! همچنین درست دو روز پیش از این سخنرانی، در زندان شهر رضائّیه در ایران «صابر مخلد موانه» زندانی سیاسی کُرد را اعدام کرده اند و رأفت و ترحم اسلامی را بیشتر به عالمیان نشان داده اند.

منابع خبر