آموزش و پرورش آبادان به ۴۴ مربی ورزش نیاز دارد

به دعوت شورای هماهنگی تشکلهای صنفی معلمان، معلمان سراسر کشور از ساعت ده صبح پنجشنبه در مقابل ادارات کل آموزش و پرورش مراکز استان ها و ادارات آموزش و پرورش شهرستانها تجمع کردند
اخبار روز
خبرگزاری جمهوری اسلامی -

آبادان-ایرنا- مدیر آموزش و پرورش آبادان با بیان کمبود ۴۴ مربی ورزش در آموزشگاه های این شهرستان، گفت:تلاش می کنیم که با اضافه کاری مربیان، بخشی از این کمبود رفع شود.

منابع خبر
آموزش و پرورش آبادان به ۴۴ مربی ورزش نیاز دارد خبرگزاری جمهوری اسلامی -