آنچه اسناد پاناما درباره ایران ادعا می‌کند

جهان نیوز - ۲۰ فروردین ۱۳۹۵

تقریباً همه آنچه در اسناد پاناما در ارتباط با ایران مطرح می‌شود درباره نقش ادعایی شرکت‌های ایرانی در دورزدن تحریم‌های یک‌جانبه و چندجانبه غربی‌ها و هشدار مدیر شرکت حقوقی موسفون درباره همکاری با چنین شرکت‌هایی است.

منابع خبر