ویژگی‌های کودکان کمرو/ نظر کودکان را درباره غذا و رنگ لباس بپرسید

خبرگزاری فارس - ۲۳ فروردین ۱۳۹۳

یک روانشناس با اشاره به ویژگی‌های کودکان کمرو، بازی‌های نمایشی و دادن مسئولیت از سوی والدین به فرزندان را در تغییر رفتار این کودکان و افزایش اعتماد به نفس آنها مؤثر دانست

منابع خبر
ویژگی‌های کودکان کمرو تابناک - ۲۳ فروردین ۱۳۹۳