مردم حلقه گمشده محرومیت‌زدایی

جهان نیوز -

یک کارشناس و فعال حوزه توسعه محلی، کلید توسعه را عاملیت مردم و میدان‌داری عناصر جهادی دانست و گفت: بازنگری در تعریف محرومیت ضروری است

منابع خبر
مردم حلقه گمشده محرومیت‌زدایی جهان نیوز -