دستورالعمل پوشش بیمه درمان برای کارگاه‌های کمتر از ۵۰ نفر+بخشنامه

دستورالعمل پوشش بیمه درمان برای کارگاه‌های کمتر از 50 نفر+بخشنامه
خبرگزاری فارس
خبرگزاری فارس - ۲۱ تیر ۱۳۹۶

دستورالعمل پوشش بیمه درمان برای کارگاه‌های کمتر از ۵۰ نفر+بخشنامه

بیمه آتیه سازان حافظ کارگاه‌های زیر ۵۰ نفر را تحت پوشش بیمه درمان مکمل قرار می دهد و بخشنامه پوشش بیمه درمان مکمل این کارگاه‌ها را ابلاغ کرد.

به گزارش خبرنگار اجتماعی فارس، خبرگزاری فارس، در پی اجرای طرح پایلوت پوشش بیمه درمان مکمل کارگاه‌های کمتر از ۵۰ نفر که تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی هستند بخشنامه اجرایی این طرح به شرح زیر به شعب و نمایندگی های شرکت اتیه سازان حافظ ابلاغ شد.

در متن این بخشنامه آمده است:

«جداول نرخ و تعهدات بیمه درمان مکمل جهت اجرا در قالب دو طرح مشروحه به این شرح است:

طرح "1" :

1‏- نماینده متعهد می گردد در خصوص کارگاه ها، شرکت ها و واحدهای صنفی که کمتر از ۵۰ نفر بیمه شده اصلی و تبعی دارند، تعداد حداقل ۵.۰ (پنج هزار) نفر بیمه شده اصلی و تبعی را حداکثر ظرف مدت ۹ (نه) ماه از تاریخ اعلام نرخ توسط بیمه گر، با رعایت مقررات بیمه گری ابلاغی (مانند : پوشش اجباری کل خانواده، رعایت شرط 70% جمعیت و...)، مطابق با تعهدات اعلامی بیمه گر، تحت پوشش بیمه درمان مکمل بیمه گر قرار دهد.

2‏- نرخ حق بیمه اعلامی به نماینده جهت بازاریابی حداقل ۵.۰ (پنج هزار) نفر بیمه شده اصلی و تبعی با رعایت ضریب خسارت حداکثر 90% (نود درصد) می باشد و در صورت عدم تحقق حداقل ۵.۰ (پنج هزار) بیمه شده و افزایش خسارت بالغ بر 90% (نود درصد)، تضمین لازم اخذ می گردد تا بیمه گر بتواند بدون هیچ گونه تشریفات قانونی از تضمین فوق و سایر مطالبات نماینده بشرح فوق استیفاء نماید.

طرح "2" : 

 1‏- نماینده متعهد می گردد در خصوص کارگاه ها، شرکت ها و واحدهای صنفی که کمتر از ۵۰ نفر بیمه شده اصلی و تبعی دارند، تعداد حداقل ۵.۰ (پنج هزار) نفر بیمه شده اصلی و تبعی را حداکثر ظرف مدت ۹ (نه) ماه از تاریخ اعلام نرخ توسط بیمه گر، با رعایت مقررات بیمه گری ابلاغی (مانند : پوشش اجباری کل خانواده، رعایت شرط 70% جمعیت و...)، مطابق با تعهدات اعلامی بیمه گر، تحت پوشش بیمه درمان مکمل بیمه گر قرار دهد.

2‏- نماینده در سود و زیان شرکت بصورت مساوی مشارکت می نمایند که در این حالت به منظور جبران خسارت مازاد بر 100% (یکصد درصد)، در مجموع تمامی قراردادها، تضمین لازم اخذ می گردد تا بیمه گر بتواند بدون هیچ گونه تشریفات قانونی از تضمین فوق و سایر مطالبات نماینده بشرح فوق استیفاء نماید .

دستورالعمل اجرائی :

1‏- شناسایی نماینده یا بازاریاب خاص که توانمندی ارائه تضمین لازم را دارند .

2‏- معرفی نماینده و بازاریاب موضوع بند "1"به مدیریت بازاریابی و امور نمایندگان ستاد مرکزی به منظور بررسی های لازم .

3‏- اخذ ضمانتنامه بانکی مطابق با دستورالعمل ابلاغی از حوزه معاونت اداری و مالی ستاد مرکزی .

4‏- دریافت نامه تأییدیه کتبی نماینده یا بازاریاب معرفی شده از مدیریت امور نمایندگان ستاد مرکزی  .

5‏- تهیه و تنظیم قرارداد‏/الحاقیه قرارداد، با نماینده یا بازاریاب، مطابق ضوابط ابلاغی ارسال یک نسخه از تصویر آن به مدیریت بازاریابی ستاد مرکزی .

6‏- اعلام گزارش منظم ماهانه در خصوص روند عمکرد بازاریابی .

7‏- کنترل ضوابط بیمه گری قراردادهای منعقده و وصول حق بیمه ها . بدیهی است بیمه شده اصلی متقاضی بیمه درمان تکمیلی، الزاماً می بایست افراد تبعی تحت تکفل خود را تحت پوشش بیمه درمان تکمیلی قرار دهد .

8‏- کنترل تعداد بیمه شدگان و ضریب خسارت مجموعه ها قراردادهای بازاریابی شده توسط نماینده بازاریاب براساس طرح های مورد توافق .

9‏- در خصوص طرح "2" به نماینده کارمزدی پرداخت نمی گردد و پس از تعیین خسارت نهایی از مجموع قراردادها، سهم نماینده محاسبه و پرداخت خواهد گردید .

لازم به ذکر است در صورت هر گونه ابهام یا اشکال می توانید از طریق مکاتبه با واحد بازاریابی ستاد مرکزی نسبت به رفع آن اقدام نمایید.»

محمد افراشته کارشناس ارشد بازاریابی بیمه آتیه سازان حافظ در این باره به فارس گفت: روند حمایت شرکتهای بیمه ای از کارگاهها و موسسات با جمعیت کمتر از ۵۰ نفر نامناسب است و علت آن شاید این باشد که روند شناسایی و تعیین نرخ حق بیمه برای این افراد چالش برانگیز است و از طرفی چون این کارگاهها همواره با تعدیل نیرو مواجهند، پوشش بیمه ای آنها سخت است.

افراشته افزود : شرکت آتیه سازان حافظ اقدام به شناسایی کارگاه‌های تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی که شامل شرکت‌ها، مؤسسات و تمام دستگاهایی که زیر ۵۰ نفر هستند کرد و برای کارگاه‌های ۱ تا ۵۰ نفر بسته‌های بیمه‌ای متنوع در نظر گرفته است.

وی تصریح کرد: این طرح از ابتدای دی ماه قابل اجرا است.

انتهای پیام/

منابع خبر