رشد کیفیت اجرای مأموریت حج توسط پلیس فرودگاه

فردا - ۴ شهریور ۱۳۹۷

رئیس پلیس پیشگیری ناجا گفت: کارکنان پلیس فرودگاه‌های کشور با تمام توان به انجام مأموریت بسیار حساس و ارزشمند اعزام میهمانان دعوت شده به خانه خداوند متعال پرداختند که با دقت نظر و کار حرفه‌ای این مأموریت به خوبی انجام گرفت

منابع خبر
رشد کیفیت اجرای مأموریت حج توسط پلیس فرودگاه خبرگزاری فارس - ۴ شهریور ۱۳۹۷