آغازپذیرش مسافر درخط مترو فرودگاه مهرآباد

جهان نیوز - ۲۵ اسفند ۱۳۹۴

صبح امروز پذیرش مسافر در خط مترو فرودگاه مهرآباد و ایستگاه بیمه در خط ۴ مترو تهران آغاز شد؛ همچنین زیرگذر میدان آزادی هم به بهره برداری رسید.

منابع خبر
آغاز پذیرش مسافر در خط مترو فرودگاه مهرآباد خبرگزاری فارس - ۲۵ اسفند ۱۳۹۴
خط متروی فرودگاه مهرآباد افتتاح شد خبرگزاری فارس - ۲۵ اسفند ۱۳۹۴
مراسم بهره برداری از خط مترو فرودگاه مهرآباد خبرگزاری دانشجو - ۲۵ اسفند ۱۳۹۴
بهره برداری از خط متروی فرودگاه مهرآباد باشگاه خبرنگاران - ۲۵ اسفند ۱۳۹۴
خط متروی فرودگاه مهرآباد افتتاح شد عصر ایران - ۲۵ اسفند ۱۳۹۴