آغازپذیرش مسافر درخط مترو فرودگاه مهرآباد

جهان نیوز -

صبح امروز پذیرش مسافر در خط مترو فرودگاه مهرآباد و ایستگاه بیمه در خط ۴ مترو تهران آغاز شد؛ همچنین زیرگذر میدان آزادی هم به بهره برداری رسید.

منابع خبر
آغازپذیرش مسافر درخط مترو فرودگاه مهرآباد جهان نیوز -
آغازپذیرش مسافر درخط مترو فرودگاه مهرآباد فردا -
آغاز پذیرش مسافر در خط مترو فرودگاه مهرآباد خبرگزاری فارس -
مدیر عامل مترو: خط فرودگاه مهرآباد صددرصد بومی است فردا -
خط متروی فرودگاه مهرآباد افتتاح شد خبرگزاری فارس -
خط مترو فرودگاه مهرآباد افتتاح شد فردا -
مراسم بهره برداری از خط مترو فرودگاه مهرآباد خبرگزاری دانشجو -
بهره برداری از خط متروی فرودگاه مهرآباد باشگاه خبرنگاران -
آغاز پذیرش مسافر در خط مترو فرودگاه مهرآباد عصر ایران -
خط متروی فرودگاه مهرآباد افتتاح شد آفتاب -
خط متروی فرودگاه مهرآباد افتتاح شد تابناک -
خط متروی فرودگاه مهرآباد افتتاح شد عصر ایران -