ماجرای زیرگرفتن یک فرد توسط عضو شورای شهر اهواز چه بود؟ +عکس

فردا -

خبری در فضای مجازی منتشر شد مبنی بر این‌که یکی از اعضای شورای شهر اهواز و شهردار یکی از مناطق یکی از اهالی گلدشت اهواز را با خودرو زیر گرفت، اما واقعیت ماجرا چیست؟

منابع خبر