خبر ایرنا از شکایت چند طلبه از موسوی و فائزه هاشمی

شکایت چند طلبه از موسوی و فائزه هاشمی!
خبرنامه امیرکبیر
نواندیش -

ایرنا: تعدادی از طلاب حوزه علمیه قم علیه میرحسین موسوی و فائزه هاشمی شکوائیه ای مبنی بر نفرت عمومی ملت از آنچه «متخلفین» و «جریان نفاق جدید» عنوان شده منتشر کردند.در این شکوائیه از میر حسین موسوی و فائزه هاشمی به عنوان دو تن از صحنه گردانان وقایع اخیر نام برده شده است.در بخشی از شکوائیه مذکور در اشاره به فعالیت دو فرد یاد شده آمده است: القای شبهه تقلب در انتخابات به انحای مختلف ازسوی میرحسین موسوی و فائزه هاشمی قبل از انتخابات، بیانیه های پی در پی موسوی پس از انتخابات و تشویق هواداران به راهپیمایی های غیر قانونی که منجر به تخریب اموال عمومی و کشته و زخمی شدن ده ها تن از مردم شد.این متن به حضور فائزه هاشمی در تجمعات غیر قانونی و تشویق هواداران به ادامه تجمعات خیابانی اشاره کرده است.معترضان در تشریح خواسته خود گفته اند: ما جمعی از طلاب حوزه علمیه قم با توجه به اعترافات دستگیرشدگان اخیر و روشن شدن نقش نامبردگان در اغتشاشات اخیر خواستار رسیدگی به جرم های موسوی و هاشمی (اقدام علیه امنیت ملی، معاونت در اخلال در نظم عمومی و تخریب اموال عمومی، تشویق اذهان عمومی و توهین به نهادهای نظارتی، امنیتی و قضایی) هستیم.  

منابع خبر
خبر ایرنا از شکایت چند طلبه از موسوی و فائزه هاشمی نواندیش -
شکایت چند طلبه از موسوی و فائزه هاشمی عصر ایران -
شکایت تعدادی طلبه از موسوی و فائزه هاشمی تابناک -
شکایت چند طلبه از میرحسین موسوی و فائزه هاشمی، ایرنا گویا -
شکایت چند طلبه از موسوی و فائزه هاشمی! خبرنامه امیرکبیر -
شکایت چند طلبه از موسوی و فائزه هاشمی خبر آنلاین -
شکایت چند طلبه از موسوی و فائزه هاشمی میزان پرس -