۴۸ درصد خانوار‌های فقیر تهرانی هیچ فرد شاغلی در خانواده ندارند

خبرگزاری میزان -

معاونت برنامه‌ریزی، توسعه شهری و امور شورای شهرداری تهران می‌گوید ۱۱ درصد مردم تهران فقر درآمدی دارند و ۱۵.۵ درصد هم دچار فقر چند بعدی هستند

منابع خبر
۴۸ درصد خانوار‌های فقیر تهرانی هیچ فرد شاغلی در خانواده ندارند خبرگزاری میزان -