دستگیری سارق ٢٦ساله‌ برای هجدهمین بار

تابناک - ۱ اسفند ۱۳۹۴

متهمی که با داشتن ١٧ مورد سابقه دستگیری و داشتن ١٣ سال محکومیت قطعی پس از تامین قرار و گرفتن مرخصی از زندان خارج شده بود به همره سه برادرش احمد و جواد و امیر برای بار هجدهم به وسیله پلیس دستگیر شد

منابع خبر
دستگیری یک سارق برای هجدهمین‌بار عصر ایران - ۱ اسفند ۱۳۹۴