نرخ غذای دانشجویی در سال تحصیلی جدید

خبرگزاری میزان - ۶ روز قبل

صندوق رفاه دانشجویان قیمت غذای دانشجویی برای سال تحصیلی ۹۹-۹۸ متوسط نرخ غذای دانشجویی در سال تحصیلی جدید مبلغ هزار و ۶۰۰ تومان اعلام کرد

منابع خبر
نرخ غذای دانشجویی در سال تحصیلی جدید خبرگزاری میزان - ۶ روز قبل