شعر تازه آیت‌الله صافی برای امام رضا(ع)

شعر تازه آيت‌الله صافي گلپايگاني براي امام رضا(ع)
خبرگزاری فارس
شفاف - ۶ آبان ۱۳۸۸

آیت‌الله صافی گلپایگانی از مراجع تقلید، شعر تازه‌ای با عنوان «خاکسار دوست» به مناسبت میلاد امام رضا (ع) سروده است. به گزارش خبرگزاری فارس از قم، متن کامل سروده آیت‌الله صافی گلپایگانی در مدح امام رضا(ع) به این شرح است: باز آمــــدم به طــوس، به شهـر و دیار دوست شهر شهــــادت و حــــرم مشــــکبار دوست شهــری که هســـت قبــــله‌ی عشــاق و عارفان شهری که هست مشتهـــر از اشتـــهار دوسـت شهـــر وفـــا و طــور لــــقا مشهـــد رضـــا دارد شرافـــت از شـــــرف و اعتبـــار دوست ز آن طـــوس گشتــه شهـــره آفــاق کاندر آن گردیـده دفــــن، پیــکر پر افتـــخار دوســت می‌ســــوختم ز آتــش ســـوزان هــــــجر او شــــُکر آن که باز، کــرد نصیبم جـوار دوست آب حیــــات و عمــر ابــــد کــی برابر است با دولــت حضــــور دمی در کنـــار دوســـت امــــر جهــان و نظـــم امـــــور جهــــانیان ز امــــر خــــدا است در کف با اقتدار دوست صـــف بســته‌اند خیـــل ملائــک به احتـرام در روضــــه‌ی مقـــدس گردون مدار دوســــت ما را سخن ز بیش و کم و هست و نیست، نیست بگـــزیده‌ایم خــــطّ و ره اختـــیار دوســـت من کیـستم که در ره او جــــان فــــدا کنــم؟ جانــم فـــدای آن که بــود جــان نثار دوست جــود و گـــذشت و مــــردی و ذرّه پــروری رحـم و وفــا و مهر و کــرم هست کار دوست تنــها نــه خاکـــسار در دوســت گشتـــــه‌ام من خاکســـارم آن که بـــود خاکـسار دوست در کفشـــــداری حــرم شـــاه دیـــن رضـــا من کفشــــدار آن که بــود کفشــــدار دوست لطف‌الله صافی

منابع خبر