دولت تدبیر وامید زمینه بروز استعدادهای بانوان را فراهم کرد

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۰ تیر ۱۳۹۸

نوشهر - ایرنا - مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده وزارت آموزش و پرورش گفت : در گذشته حضور سیاسی و اجتماعی زنان در جامعه ضعیف بود اما در دولت تدبیر و امید زمینه برای ظهور و بروز استعداد ها در حوزه های مختلف برای این قشر فراهم شد

منابع خبر