ایران اقدام تروریست ها و معارضان مسلح در اشغال خان طومان سوریه را محکوم کرد

ایران اقدام تروریست ها و معارضان مسلح در اشغال خان طومان سوریه را محکوم کرد
خدمت
خدمت - ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۵

به گزارش خدمت؛ حسین امیرعبداللهیان معاون عربی و آفریقای وزارت خارجه کشورمان اقدام تروریست ها و معارضه مسلح در اشغال خان طومان سوریه را محکوم کرد و افزود: در مذاکرات اخیر با مقامات روسیه یکی از موضوعات مورد توجه تهران و مسکو بررسی عوامل نقض آتش بس بود.

وی افزود: اقدام مشترک تروریست ها و گروههای مسلح بی مسئولیتی که به غلط معارض معتدل خوانده می‌شوند در سوء استفاده از فضای آتش بس در سوریه، اثبات می‌کند که این جریان ها با حمایت خارجی بدنبال تداوم اقدامات نظامی هستند و هیچ اعتقادی به راه حل سیاسی ندارند.

معاون وزیر خارجه خاطرنشان کرد: ما معتقدیم راهکار در سوریه صرفا سیاسی است و باید تروریست ها و گروههای مسلح مرتبط با آنها توسط جامعه جهانی محکوم و سرکوب شوند تا فرصتی برای پیشرفت راهکار سیاسی فراهم آید

منابع خبر
نام دقیق شهدای ایرانی سقوط شهر "خان طومان" جهان نیوز - ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۵
ایران وقایع خان طومان سوریه را محکوم کرد جهان نیوز - ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۵
جدی ترین آمار شهدای سقوط شهر"خان طومان" جهان نیوز - ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۵
از سقوط "خان طومان" در ریف حلب تا حمله داعش به عربستان باشگاه خبرنگاران - ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۵