آزادی پسران مبارک از زندان در سالگرد قیام مردمی مصر علیه مبارک

یورو نیوز - ۶ بهمن ۱۳۹۳

همزمان با آزادی پسران حسنی مبارک، رئیس جمهوری برکنار شده مصر، مقام های این کشور از بازداشت صدها تن از هواداران اخوان المسلمین طی تظاهرات خونین روز…

منابع خبر
پسران مبارک از زندان آزاد شدند تابناک - ۶ بهمن ۱۳۹۳
پسران مبارک از زندان آزاد شدند بی بی سی فارسی - ۶ بهمن ۱۳۹۳
پسران مبارک از زندان آزاد شدند انقلاب اسلامی - ۶ بهمن ۱۳۹۳
پسران حسنی مبارک آزاد شدند عصر ایران - ۶ بهمن ۱۳۹۳
۱۴:۵۲ - پسران حسنی مبارک آزاد شدند خبر خونه - ۶ بهمن ۱۳۹۳