«سالانه هزار پرستار از ایران مهاجرت می‌کنند»

مهاجرت سالانه هزار پرستار ایرانی
گویا
رادیو زمانه -

در حالی که ایران با کمبود ۸۰ هزار پرستار در بخش خدمات درمانی رو به روست، آمارها نشان می‌دهد سالانه حدود یک هزار پرستار از ایران مهاجرت می‌کنند.

منابع خبر
«سالانه هزار پرستار از ایران مهاجرت می‌کنند» رادیو زمانه -
دلایل کمبود پرستار در کشور/ مهاجرت سالانه هزار پرستار ایرانی جنبش راه سبز -
مهاجرت سالانه هزار پرستار ایرانی گویا -