«سالانه هزار پرستار از ایران مهاجرت می‌کنند»

مهاجرت سالانه هزار پرستار ایرانی
گویا
رادیو زمانه - ۷ آذر ۱۳۹۳

در حالی که ایران با کمبود ۸۰ هزار پرستار در بخش خدمات درمانی رو به روست، آمارها نشان می‌دهد سالانه حدود یک هزار پرستار از ایران مهاجرت می‌کنند.

منابع خبر