جمع آوری بیش از ۵۰ تن پسماند کاغذی ناشی از تبلیغات انتخاباتی

جمع آوری بیش از 50 تن پسماند کاغذی ناشی از تبلیغات انتخاباتی
خبرگزاری فارس
خبرگزاری میزان - ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

معاون خدمات شهری شهرداری تهران گفت: بیش از ۵۰ تن پسماند کاغذی ناشی از تبلیغات نامزدهای دوازدهمین انتخابات ریاست‌جمهوری و پنجمین دوره انتخابات شورای شهر از سطح شهر تهران جمع آوری شد

منابع خبر