چه کسی می‌تواند حسین رضازاده را کول کند؟ / عکس

عکس: کسی که حسین رضازاده را کول کرد

باشگاه خبرنگاران
خبر آنلاین - ۱۲ مرداد ۱۳۹۰

ورزش > دیگر ورزشها  - عکسی از حسین رضازاده، در روزهایی که هنوز وارد مدیریت ورزش نشده بود

منابع خبر
عکس: کسی که حسین رضازاده را کول کرد باشگاه خبرنگاران - ۱۲ مرداد ۱۳۹۰