سفر وزیر ارشاد به شیراز‎

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۶ روز قبل

ایرنا-شیراز- سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی چهارشنبه در روز نخست سفر سه روزه به شیراز به مقام شهدا ادای احترام و در جلسه شورای فرهنگ عمومی حضور پیدا کرد

منابع خبر
سفر وزیر ارشاد به شیراز‎ خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۶ روز قبل