هزاران فلسطینی سالگرد درگذشت یاسر عرفات را گرامی داشتند

برگزاری مراسم پنجمین سالگرد درگذشت یاسر عرفات / عکس
خبر آنلاین
رادیو فردا -

در پنجمین سالگرد درگذشت یاسر عرفات، هزاران فلسطینی در شهر رام الله در کرانه غربی رود اردن گردهم آمدند. یاسرعرفات، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی و رهبر جناح فتح بود. محمود عباس جانشین یاسرعرفات در سخنانی باردیگر خواستار توقف کامل شهرک سازی اسرائیل در کرانه غربی و بیت المقدس شرقی شد تا مذاکرات صلح بتواند از سرگرفته شود. محمود عباس پیشتر اعلام کرده است در صورتی که آمریکا نتواند اسرائیل را به دادن امتیازاتی در این زمینه ترغیب کند، او دیگر خود را برای ریاست تشکیلات خودگردان فلسطینی در انتخابات ماه ژانویه نامزد نخواهد کرد

منابع خبر
برگزاری مراسم پنجمین سالگرد درگذشت یاسر عرفات / عکس خبر آنلاین -
هزاران فلسطینی سالگرد درگذشت یاسر عرفات را گرامی داشتند... رادیو فردا -