قانون مجازات اسلامی، کودک قربانی و سعید طوسی

متن نامه شاکیان سعید طوسی به آملی لاریجانی
گویا
رادیو زمانه -

ماجرای قاری قرآن معروفی که به تجاوز و سوء‌استفاده جنسی از نوجوانان قرآن‌آموز متهم شده است علاوه بر وجوه اجتماعی آن و اهمیتی که برای افکار عمومی دارد و در شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی به آن پرداخته می‌شود، از منظر حقوقی و قضایی نیز بسیار قابل توجه است.

منابع خبر
قانون مجازات اسلامی، کودک قربانی و سعید طوسی رادیو زمانه -
متن نامه شاکیان سعید طوسی به آملی لاریجانی گویا -