"رضا" نام بیش از یک میلیون ایرانی

آفتاب - ۴ مهر ۱۳۹۱

آفتاب: ائمه (ع) انتخاب نام را نوعی مبارزه و پاسداری از حریم ارزشها می‌دانستند؛ مردم مومن ایران نیز به این حرمت بیش از یک میلیون و سی هزار از فرزندان خود را "رضا" نامیده‌اند.

نام رضا یک میلیون و ۳۰ هزار و ۲۲۴ بار در پایگاه اطلاعات جمعیت به ثبت رسیده است به این معنی که این تعداد افراد با نام "رضا" نامیده می‌شوند.

به گزارش پایگاه ثبت احوال، ۲۸۵ هزار و ۴۰۳ نفر هادی، ۱۴۳ هزار و ۵۰۳ نفر صادق، ۷۱هزار و ۲۶۷ نفر ولی، ۴۵ هزار نفر صابر، ۲۴ هزار و ۸۳ نفر فاضل، ۱۱ هزار و ۴۸۵ نفر صدیق، ۲ هزار و ۱۴۲ نفر راضی و یک‌هزار و ۳۷۵ نفر زکی که از فراوان‌ترین القاب امام هشتم شیعیان می‌باشند به ثبت رسیده است.

امام رضا (ع) تنها یک کنیه (ابوالحسن) داشتند که ۲۹ هزار و ۴۱۳ نفر تاکنون به این اسم نامیده شده‌اند.

در مجموع القاب و کنیه‌ امام علی بن جعفر(ع) یک میلیون و ۶۴۵ هزار و ۷۸۹ بار در پایگاه اطلاعات جمعیت کشور به ثبت رسیده است.

"آفتاب: ائمه (ع) انتخاب نام را نوعی مبارزه و پاسداری از حریم ارزشها می‌دانستند؛ مردم مومن ایران نیز به این حرمت بیش از یک میلیون و سی هزار از فرزندان خود را "رضا" نامیده‌اند"

همچنین اسامی ترکیبی با نام رضا نیز به ترتیب، علیرضا ۹۸۵ هزار و ۴۴۱ بار، محمدرضا ۸۷۴ هزار و ۵۱۹ بار، غلامرضا ۳۷۸ هزار و ۷۶۱ بار، حمیدرضا ۲۸۱ هزار و ۷۱۸ بار، امیررضا ۱۴۳ هزار و ۳۴۹ بار، احمد رضا ۹۳ هزار و ۲۵۸بار، رضاعلی ۱۱ هزار و ۲۹۰ بار، حسن‌رضا شش هزار و ۶۱۲ بار ، حسین‌رضا چهار هزار و ۳۲۳ بار، وحیدرضا سه هزار و ۷۷۴ بار، رضاحسین یک‌هزار و ۳۸۷ بار، رضامحمد ۳۴۵ بار و رضاحسن ۱۷ بار فراوان‌ترین اسامی ترکیبی هستند که در این پایگاه به ثبت رسیده است.

بر همین اساس چهار میلیون و ۴۴۳ هزار و ۵۷۷ نفر در ایران به قصد تبرک جستن از القاب و کنیه ایشان به این اسامی نامگذاری شده‌اند.

به گزارش ایسنا،هشتمین پیشوای شیعیان امام علی بن موسی الرضا علیه السلام ۱۱ ذی القعده سال ۱۴۸ هجری در مدینه دیده به جهان گشود و در ۵۵ سالگی آخر ماه صفر سال ۲۰۳ هجری به شهادت رسیدند و در شهر مشهد دفن شدند

منابع خبر
"رضا" نام بیش از یک میلیون ایرانی خبرگزاری فارس - ۴ مهر ۱۳۹۱
رضا نام بیش از یک میلیون ایرانی خبرگزاری مهر - ۴ مهر ۱۳۹۱