کریم باقری با پرسپولیس تمدید کرد

عصر ایران - ۱۲ تیر ۱۳۹۵
منابع خبر
باقری با پرسپولیس تمدید کرد تابناک - ۱۲ تیر ۱۳۹۵
کریم باقری با پرسپولیس تمدید کرد عصر ایران - ۱۲ تیر ۱۳۹۵