یک زن آمریکایی به جرم سوءقصد به یک کاریکاتوریست به ده سال زندان محکوم شد

'جین جهادی' به ۱۰ سال زندان محکوم شد
بی بی سی فارسی
یورو نیوز - ۱۶ دی ۱۳۹۲

یک زن آمریکایی که خود را «جِهاد جِین» معرفی کرده به جرم سوءقصد به یک کاریکاتوریست سوئدی به ۱۰ سال زندان محکوم شد. به گفته دادگاه کالین آر لاروس در…

    


منابع خبر
'جین جهادی' به ۱۰ سال زندان محکوم شد بی بی سی فارسی - ۱۶ دی ۱۳۹۲