مخالفت بسیج با تشکیل وزارت امر به معروف

مخالفت رئیس بسیج با تشکیل وزارت امر به معروف
بی بی سی فارسی
خبر آنلاین -

سیاست > احزاب و تشکل ها  - اگر وزارتخانه‌ای برای امر به معروف پیش‌بینی کنیم نقشی که اصل هشتم قانون اساسی برعهده مردم گذاشته مغفول واقع می‌شود. به گزارش خبرآنلاین به نقل از روابط عمومی سازمان بسیج مستضعفین، سردار محمدرضا نقدی، رییس سازمان بسیج با تأکید براینکه احیاء و اجرای امربه معروف و نهی از منکر با استفاده از قوه قهریه تنها پنج درصد را شامل می شود، گفت: ۹۵ درصد امر به معروف و نهی از منکر زبانی است که این هم برعهده آحاد مختلف جامعه است از این رو اگر بخواهیم وزارتخانه‌ای برای این منظور پیش‌بینی کنیم نقشی را که اصل هشتم قانون اساسی برعهده مردم گذاشته مغفول واقع می‌شود. وی با بیان اینکه راه حیات جامعه و رسیدن به جامعه اسلامی از امر به معروف و نهی از منکر می‌گذرد، افزود:علی رغم این موضوع، ما امر به معروف و نهی ازمنکر را یک واجب ترک شده می‌بینیم که به دلیل ترک این فریضه مشکلات بسیاری بر جامعه مستولی شده است.  /۲۸۱۱۳

منابع خبر
مخالفت بسیج با تشکیل وزارت امر به معروف خبر آنلاین -
مخالفت بسیج با تشکیل وزارت امر به معروف خبر آنلاین -
مخالفت رئیس بسیج با تشکیل وزارت امر به معروف بی بی سی فارسی -
واکنش متفاوت رئیس بسیج به تشکیل وزارت امر به معروف الف -