عکس / کاش بیدار بودی

کاش بیدار بودی/عکس
فردا
جهان نیوز -

پدری که انتظار می کشید تا شاید طفل خردسالش از خواب بیدار شود، به بوسه ای بر گونه او که هنوز آرمیده اکتفا می کند و این جا است که...

منابع خبر
کاش بیدار بودی (+عکس) عصر ایران -
کاش بیدار بودی/عکس فردا -
عکس / کاش بیدار بودی جهان نیوز -