تصویر: شباهت عجیب با آیةالله جنتی

تصویر: شباهت عجیب با آیةالله جنتی
تابناک
تابناک - ۲۸ شهریور ۱۳۹۰

آفتاب: صاحب عکس که شباهتی به آیت‌الله جنتی دارد از مهمانان مصری کنفرانس بیداری اسلامی است که درتهران برگز ارشد

منابع خبر
تصویر/ شباهت عجیب با آیة الله جنتی عصر ایران - ۲۸ شهریور ۱۳۹۰
تصویر: شباهت عجیب با آیةالله جنتی آینده - ۲۸ شهریور ۱۳۹۰
تصویر: شباهت عجیب با آیةالله جنتی تابناک - ۲۸ شهریور ۱۳۹۰