چهاردهمین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمین پرونده شرکت پدیده

خبرگزاری میزان -

چهاردهمین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمین پرونده شرکت پدیده امروز چهارشنبه (۲۲ خرداد) به ریاست قاضی منصوری در مشهد برگزار شد

منابع خبر
چهاردهمین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمین پرونده شرکت پدیده خبرگزاری میزان -