انتقاد برنده نوبل اقتصاد از نگاه منفی نخست وزیر هند به مسلمانان

خبرگزاری میزان - ۹ روز قبل

برنده نوبل اقتصاد در مصاحبه ای از یکجانبه گرایی نخست وزیر هند و اینکه او اهمیتی به وجود مذاهب مختلف در این کشور نمی دهد انتقاد کرد

منابع خبر