بیش از ۲۱ هزار نفر عضو کانون های مساجد سمنان هستند

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲۲ خرداد ۱۳۹۸

شاهرود- ایرنا- مدیر ستاد کانون های فرهنگی هنری مساجد استان سمنان از عضویت بیش از ۲۱ هزار نفر در کانون های مساجد استان سمنان خبر داد و گفت: اعضا در سامانه ای با عنوان بچه های مسجد نام نویسی می شوند

منابع خبر
بیش از ۲۱ هزار نفر عضو کانون های مساجد سمنان هستند خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲۲ خرداد ۱۳۹۸