محکومیت ۲ میلیاردی برای مالک کامیون قاچاق در قم

خبرگزاری میزان - ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قم از محکومیت ۲.۲ میلیارد ریالی مالک کامیون قاچاق خبر داد

منابع خبر
محکومیت ۲ میلیاردی برای مالک کامیون قاچاق در قم خبرگزاری میزان - ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸