افشای راز مرگ زن جوان بعد از یک سال

فرارو -راز مرگ زنی که یک سال قبل در بیمارستان جان خودش را از دست داده بود با اظهارات همسر او فاش شد.

به گزارش شرق، ۲۸ بهمن سال گذشته حراست بیمارستانی در تهران به کلانتری افسریه خبر داد زنی به نام ملیحه به طرز مرموزی فوت شده است. پرستاران اعلام کردند زمانی که ملیحه را به بیمارستان آوردند او بیهوش بود و شوهرش گفت نمی‌داند چه اتفاقی برای همسرش افتاده است.

به دستور بازپرس جنایی جسد به پزشکی قانونی انتقال یافت و مشخص شد این زن بر اثر اصابت جسم سخت به سرش جان باخته است. ضمن اینکه اعلام شد آثار جراحات فراوان روی بدن این زن وجود دارد و نشان می‌دهد ملیحه در فواصل مختلف زمانی مورد آزارهای جسمی قرار گرفته است.

با توجه به این یافته‌ها خانواده ملیحه مورد بازجویی قرار گرفتند.

"راز مرگ زنی که یک سال قبل در بیمارستان جان خودش را از دست داده بود با اظهارات همسر او فاش شد"آنها اعلام کردند دخترشان با شوهرش اختلاف داشت اما نمی‌دانند محمود او را کتک زده است یا نه. سرانجام بعد از چندین ماه بازجویی محمود که مردی کارخانه‌دار است، لب به اعتراف گشود. او گفت: من سه روز قبل از اینکه همسرم را به بیمارستان ببرم با او درگیر شدم و او را کتک زدم. ما سال‌ها بود که با هم اختلاف داشتیم و اصلا همدیگر را دوست نداشتیم اما چون دو فرزند داشتیم این شرایط را تحمل می‌کردیم تا اینکه سه روز قبل از مرگ زنم دوباره با هم دعوا کردیم و من مثل همیشه او را کتک زدم.

البته باید بگویم هیچ‌ ضربه‌ای به سرش نزدم. این مرد ادامه داد: در آن سه روز حال ملیحه خوب بود.

کمی بدن‌درد داشت اما اعتراضی نمی‌کرد تا اینکه روز حادثه یکدفعه از حال رفت. وقتی او را به بیمارستان رساندم گفتند در کماست و چند ساعت بعد هم اعلام کردند فوت شده است.

بازپرس جنایی در ادامه تحقیقات خود فرزندان مقتول را مورد بازجویی قرار داد. آنها هم گفتند شاهد درگیری‌های پدرومادرشان بودند. این دو فرزند گفتند: اختلاف و دعوا بین پدرومادر ما چیز غیرعادی نبود و پدرمان دست بزن داشت و خیلی مادرمان را کتک می‌زد، ما هم نمی‌توانستیم زیاد دخالت کنیم چون پدرمان خیلی عصبی بود.

"به گزارش شرق، ۲۸ بهمن سال گذشته حراست بیمارستانی در تهران به کلانتری افسریه خبر داد زنی به نام ملیحه به طرز مرموزی فوت شده است"همیشه بدن مادر ما کبود بود و تقریبا هیچ‌وقت با هم حرف نمی‌زدند. سه روز قبل از حادثه درگیر شدند و پدر به شدت مادر را کتک زد. البته ما دقیقا نمی‌دانیم چطور او را زده و چقدر با هم دعوا کردند اما وقتی مادرمان را دیدیم حالش خوب نبود. با توجه به این یافته‌ها بازپرس محمود را برای انجام بازجویی‌های بیشتر بازداشت کرد.

منابع خبر
افشای راز مرگ زن جوان بعد از یک سال فرارو -
افشای راز مرگ زن بعد از یک سال تابناک -
افشای راز مرگ زن جوان بعد از یک سال آفتاب -
افشای راز مرگ زن جوان بعد از یک سال شفاف -