محمدرضا شجریان: اجازه ندارم در مملکت خودم برای مردم خودم بخوانم

محمدرضا شجريان: اجازه ندارم برای مردم خودم و در مملکت خودم بخوانم
گویا
بی بی سی فارسی - ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۴

محمدرضا شجریان به کنایه گفته است: "من با زبان دیگری باید با شما صحبت کنم که چندین سال است که هر چه را باید بخوانم خوانده ام و بعد از این هرچه باید بخوانم زیاده گویی و زیاده خوانی و آبروریزی است. برای همین نمی توانم در مملکت خودم و برای مردم خودم بخوانم."

منابع خبر