«زنان قربانی حوادث مرتبط با مواد مخدر هستند»

سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر: زنان، قربانیان جرائم مرتبط با مواد مخدر هستند
کلمه
رادیو زمانه -

سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران گفت: «زنان کمتر در جرایم سازمان‌یافته، قاچاق مواد مخدر و باندهای مافیایی حضور دارند».

منابع خبر
«زنان قربانی حوادث مرتبط با مواد مخدر هستند» رادیو زمانه -
زنان، قربانیان جرائم مرتبط با موادمخدر تابناک -
زنان، قربانیان جرائم مرتبط با مواد مخدر هستند انقلاب اسلامی -