آتش زدن هفت نفر به اتهام جادوگری

جهان نیوز - ۲۰ مهر ۱۳۹۳

جمعیت انبوهی از مردم در غرب تانزانیا، هفت نفر را به اتهام اینکه گرفتار سحر و جادو شده اند، زنده زنده در آتش سوزاندند و حدود ۲۰ خانه را نیز در دهکده آنها به آتش کشیدند.

منابع خبر
آتش زدن هفت نفر به اتهام جادوگری جهان نیوز - ۲۰ مهر ۱۳۹۳