فوت جوان مازندرانی بر اثر تب کریمه‌کنگو

جهان نیوز - ۳۰ خرداد ۱۳۹۴

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران از تایید فوت جوان مازندرانی بر اثر تب کریمه‌کنگو خبر داد.

منابع خبر
فوت یک مازندرانی بر اثر تب کریمه‌کنگو عصر ایران - ۳۰ خرداد ۱۳۹۴