دستخط منسوب به ادریس نبی/عکس

دستخط منسوب به ادريس نبى/عکس

فردا
فردا - ۱۰ شهریور ۱۳۹۲منابع خبر
دستخط منسوب به ادریس نبی جهان نیوز - ۱۰ شهریور ۱۳۹۲
دستخط منسوب به ادریس نبی/عکس فردا - ۱۰ شهریور ۱۳۹۲