مراسم تودیع و معارفه رئیس سازمان بسیج مستضعفین

مراسم تودیع و معارفه رئیس سازمان بسیج مستضعفین آغاز شد
خدمت
الف -

مراسم تودیع و معارفه رئیس سابق و جدید سازمان بسیج مستضعفین عصر امروز دوشنبه با حضور تعدادی از مقامات سیاسی، فرهنگی و فرماندهان عالیرتبه سپاه و نیروهای مسلح در سالن ۵ آذر بسیج برگزار شد.                                                                                  

منابع خبر
مراسم تودیع و معارفه رئیس سازمان بسیج مستضعفین الف -
مراسم تودیع و معارفه روسای سازمان بسیج تابناک -
مراسم تودیع و معارفه روسای سازمان بسیج خبرگزاری میزان -
مراسم تودیع و معارفه رئیس سازمان بسیج مستضعفین آغاز شد خدمت -
مراسم تودیع و معارفه رئیس سازمان بسیج مستضعفین برگزار شد خبرگزاری فارس -
مراسم تودیع و معارفه روسای سازمان بسیج (+عکس) عصر ایران -
برگزاری مراسم تودیع و معارفه رئیس بسیج عصر ایران -