اعتراف چامسکی به پیدایش داعش

نظر چامسکی درباره منشا پیدایش داعش
تابناک
جهان نیوز - ۲۲ مهر ۱۳۹۳

نوام چامسکی محقق و پژوهشگر سرشناس آمریکایی گفت که اشغال ده ساله خاک عراق از سوی نیروهای آمریکایی و انگلیسی منشا اصلی پیدایش گروه تروریستی داعش در این کشور بوده است.

منابع خبر
اعتراف چامسکی به پیدایش داعش جهان نیوز - ۲۲ مهر ۱۳۹۳