کنایه تند مارادونا به بلاتر

تابناک - ۲۱ فروردین ۱۳۹۴

دیگو مارادونا، اسطوره فوتبال آرژانتین عنوان کرد که سپ بلاتر، رئیس فیفا دیگر قادر به خرید رای برای ادامه ریاستش نیست و به همین دلیل ترسیده است

منابع خبر
کنایه تند مارادونا به بلاتر تابناک - ۲۱ فروردین ۱۳۹۴