بازگشت آرامش به دمارتن پس از پایان تعقیب و گریز مظنونان حادثه شارلی ابدو

١٨٣ روزنامه‌نگار ایرانی در کنار قربانیان شارلی ابدو و آزادی‌خواهان جهان
گذارشگران بدون مرز
یورو نیوز - ۱۹ دی ۱۳۹۳

تعقیب و گریز مظنونان اصلی تیراندازی های مرگبار روز چهارشنبه در دفتر نشریه شارلی ابدو سرانجام عصر روز جمعه و با کشته شدن برادران کواشی در جریان درگیری…

منابع خبر