خورشیدفر: تحول مضمونی مهم‌ترین مشخصه رمان «فرار کن خرگوش» است

يموت: سراسر رمان «فرار كن خرگوش» تضاد را مطرح مي‌كند
خبرگزاری فارس
خبرگزاری فارس -

خبرگزاری فارس: برگزیده اولین دوره جایزه گام اول معتقد است مهم‌ترین مشخصه رمان «فرار کن خرگوش» تحول مضمونی است که به جای تحول ساختاری در آن اتفاق افتاده است. به گزارش خبرنگار فارس، امیرحسین خورشیدفر در نشست نقد و بررسی کتاب «فرار کن خرگوش» اثر جان آپدایک که عصر چهارشنبه در مرکز موزه‌‌های فرهنگی هنری دانشگاه تهران برگزار شد، گفت:‌ رمان فرار کن خرگوش یک هفته بعد از درگذشت جان افلایک (نویسنده کتاب) درایران منتشر شد و این اولین اثر اوست که به فارسی ترجمه شده است. این نویسنده با بیان اینکه آپدایک از مهتمرین چهره‌های قرن ۲۰ آمریکا به شمار می‌آید، تصریح کرد: ۵ رمان خرگوش که ۲ رمان آن جایزه بهترین کتاب آمریکا را دریافت کرده از مهم‌ترین علل شهرت افلایک در نزد اندیشمندان آمریکایی است. نویسنده کتاب «زندگی مطابق خواسته تو پیش می‌رود» با انتقاد از ترجمه پراشتباه این کتاب خاطرنشان کرد: اشتباهات در این کتاب به قدری بود که حتی برخی از شخصیت‌ها در این داستان نامشان تغییر می‌کرد و حذفیات زیاد داستان رمان «فرار کن خرگوش» را به یک رمان نامفهوم در زبان فارسی تبدیل کرده است. برگزیده اولین دوره جایزه گام اول سبک نویسندگی آپدایک را شبیه نویسندگان قرن ۱۹ اروپا یعنی ناتورالیست‌ها دانست و تصریح کرد: این رمان به دلیل دقت در رفتار شخصیت‌ها، ریزنگری، توصیف و جزئی‌نگری به طبیعتی که داستان در آن اتفاق می‌افتد نشان می‌دهد او به دنبال پیروی از سبک نویسندگان گذشته اروپا بوده است.

"خبرگزاری فارس: برگزیده اولین دوره جایزه گام اول معتقد است مهم‌ترین مشخصه رمان «فرار کن خرگوش» تحول مضمونی است که به جای تحول ساختاری در آن اتفاق افتاده است"وی تصریح کرد: «هری» شخصیت اول داستان در طبیعت به دنبال کشف چیز خاصی است و نشان می‌دهد که او به دنبال آنچه که در نظر همه مردم وجود دارد نیست بلکه به دنبال کشف چیزی غیر از همه ملموسات است. این نویسنده تعارض در اندیشه‌های قهرمان داستان با ارزش‌های پیرامون خودش را از نکات مهم کتاب دانست و گفت: «هری» در این داستان با دوگانگی‌هایی مثل ازدواج، کار، همسر روبه‌رو است و به نوعی بی‌مسئولیتی و خودبیگانگی در طول رمان موج می‌زند. خورشیدفر رمان «فرار کن خرگوش» را تنها رمانی که بر اساس یک تحول مضمونی شناخته می‌شود نه یک تحول ساختاری دانست و خاطرنشان کرد: این چرخش مضمونی از دیگر اتفاقات مهم این کتاب است. انتهای پیام/م

منابع خبر
خورشیدفر: تحول مضمونی مهم‌ترین مشخصه رمان «فرار کن خرگوش» است... خبرگزاری فارس -
یموت: سراسر رمان «فرار کن خرگوش» تضاد را مطرح می‌کند خبرگزاری فارس -