بسیج حرکتی مردمی، برای مردم و از خود مردم است

انقلاب اسلامی باایستادگی، بقا و صداقت، به ملتها الهام بخشی کرد/ بسیج حرکتی مردمی، برای مردم و از خود مردم است
خبرگزاری دانشگاه آزاد
همشهری -

همشهری آنلاین: حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی، صبح یکشنبه در اجتماع با شکوه هزاران نفر از اقشار نمونه بسیج سراسر کشور، بسیج را رهروِ پرافتخار مکتب عاشورا، یادگار ماندگار و الهام بخش ملت ایران در تاریخ، و حرکتی «از دل مردم و برای مردم» خواندند و با اشاره به عصبانیت زورگویان جهان از قدرت الگوسازی نظام اسلامی خاطرنشان کردند:

منابع خبر
بسیج حرکتی مردمی، برای مردم و از خود مردم است همشهری -
انقلاب اسلامی با ایستادگی، بقا و صداقت، الهام‌بخش ملت‌ها بود خبرگزاری مهر -
بسیج حرکتی مردمی، برای مردم و از خود مردم است تابناک -