هشدار درباره احتمال جیره‌بندی آب

هشدار درباره احتمال جیره‌بندی آب/ آب شرب نداریم!
خدمت
فردا -

مهر: حمید چیت چیان گفت: آب شرب یزد از حدود ۴۰۰ کیلومتری تهیه می‌شود که تصفیه و کیفیت این آب بسیار هزینه بر است و هزینه آب شرب ۱۰ برابر هزینه آب کشاورزی است؛ بنابراین صرفه جویی در یک متر مکعب آب شرب برابر با ارزش ۱۰ برابر آبی است که در کشاورزی مصرف می‌شود

منابع خبر
هشدار درباره احتمال جیره‌بندی آب فردا -
هشدار درباره احتمال جیره‌بندی آب/ آب شرب نداریم! جهان نیوز -
هشدار درباره احتمال جیره‌بندی آب/ آب شرب نداریم! خدمت -