دومین مناظره رامنی و اوباما، ادامه دعوا بر سر اقتصاد و انرژی

مناظره دوم اوباما و رامنی برگزار شد
بی بی سی فارسی
خبرگزاری فارس - ۲۶ مهر ۱۳۹۱

خبرگزاری فارس: دومین مناظره رامنی و اوباما نیز به مشکلات اقتصادی، مباحث حوزه انرژی و مالیات اختصاص یافت؛ هرچند که دیپلمات‌های کشته شده در لیبی هم بخشی از مناظره را به خود اختصاص دادند

منابع خبر
در دومین مناظره اوباما و رامنی چه گذشت؟ خبرگزاری فارس - ۲۶ مهر ۱۳۹۱
دومین مناظره انتخاباتی اوباما و رامنی برگزار شد خبرگزاری دانشگاه آزاد - ۲۶ مهر ۱۳۹۱
مناظره دوم اوباما و رامنی برگزار شد بی بی سی فارسی - ۲۶ مهر ۱۳۹۱