خودروهای ۳۰۰ تا ۴۰۰میلیونی بازار تهران +جدول

فردا -

آنچه در زیر می‌آید قیمت روز خودروهای صفر بازار تهران طی اردیبهشت ماه ۹۸ است که بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان در سطح بازار قیمت خورده که ممکن است تا ۵ درصد در مناطق مختلف تهران دارای نوسان باشد؛

منابع خبر
خودروهای ۳۰۰ تا ۴۰۰میلیونی بازار تهران +جدول فردا -