صدر جدول همچنان سرخ ماند / پرسپولیس ۱ صبای قم ۰؛ حامد سد!

ورزش ۳ -

شاید اگر حامد لک در روز خوب خود قرار نداشت یک فاجعه بزرگ برای صمد مرفاوی رخ می داد اما  در نهایت آقای گل فصل گذشته این تیم توانست با گل خود سه امتیاز به قیمت تداوم صدرنشینی برای آنها به دست آورد

منابع خبر
صدر جدول همچنان سرخ ماند / پرسپولیس ۱ صبای قم ۰؛ حامد سد! ورزش ۳ -
دیدار پرسپولیس تهران مقابل صبای قم خبرگزاری جمهوری اسلامی -
نتیجه زنده/ پرسپولیس صفر - صبای قم صفر خبرگزاری میزان -
حاشیه دیدار پرسپولیس - صبای قم فوتبالی‌ترین -
حاشیه‌های دیدار پرسپولیس - صبای قم فوتبالی‌ترین -